KHÁCH SẠN PARK HYATT

KHÁCH SẠN PARK HYATT

KHÁCH SẠN PARK HYATT

KHÁCH SẠN PARK HYATT

Địa điểm: 02 Công Trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hạng mục thi công: Chỉ phào G.R.C

Tin liên quan