CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

Tin tức
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu kính gửi đến Quý khách hàng những hình ảnh được ghi nhận tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26/05/2018 tại công ty Cổ phần Vĩnh Cửu. Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

 

Tin liên quan