THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG MIỀN BẮC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG MIỀN BẮC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG MIỀN BẮC

Tin tức
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG MIỀN BẮC

THÔNG BÁO

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ đón tiếp quý khách hàng, Vĩnh Cửu Corporation - Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu Miền Bắc xin thông báo Chuyển địa điểm văn phòng hoạt động

 

Tin liên quan